×

Betingelser

Al tekst samt grafik, brugergrænseflader, varemærker, logoer, billeder og kode (under et kaldet “indhold”), inklusive – og ikke begrænset til – design, struktur, valg, “udseende og følelse” og arrangement af indhold på webstedet ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til www.e-penge.dk og er beskyttet af lovene om vareudstyrsmærker, ophavsret, patenter og varemærker samt andre love om immaterielle rettigheder. Intet heri anført må tolkes som noget, der via underforstået betydning, rimelig forventning eller på anden måde overdrager nogen som helst licens eller rettighed under noget patent eller varemærke, som tilhører www.e-penge.dk.


Medmindre det skriftligt er tilladt i henhold til disse betingelser for brug, må ingen del af dette websted eller indholdet kopieres, reproduceres, overføres, offentligt vises, eller distribueres på nogen måde (inklusive “spejling”) til en andet webste/server, et andet websted eller andet medie med henblik på publicering eller distribution eller anden kommerciel virksomhed uden skriftlig tilladelse fra www.e-penge.dk. Du må bruge alle oplysninger på www.e-penge.dk vedrørende viste produkter og tjenester (f.eks. låneeksempler, beregninger og vurderinger osv), som www.e-penge.dk har gjort tilgængelige, så de kan læses fra webstedet.


www.e-penge.dk vil bestræbe sig på at benytte nøjagtige og up-to-date oplysninger på dette websted, men giver ingen garanti eller erklæring af nogen art om, at oplysningerne er 100% nøjagtige, aktuelle eller komplette. Dette websted og alt indhold leveres “som beset”. Du accepterer, at det er på egen risiko, at du åbner og anvender dette websted og/eller indholdet. www.e-penge.dk fralægger sig enhver form for garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder garanti for tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål. Ud over som loven foreskriver, kan hverken www.e-penge.dk eller nogen anden part, som er involveret i at skabe, producere eller levere dette websted holdes ansvarlige for direkte, utilsigtede, følgemæssige, indirekte eller straffende erstatningskrav, som skyldes adgang til, brugen af eller manglende evne til at anvende dette websted, eller for fejl eller udeladelser i indhold. Denne begrænsning omfatter også skade på din computer eller inficering.